Klik hier voor het Jaarbeeld van 2012 >>
Sluit
‘Actief meedenken en meepraten op veel fronten’

Als belangenbehartiger van de familieleden van cliënten van GGz Breburg maakt de raad zich sterk voor goede informatieverstrekking over de behandeling van familieleden, de kwaliteit van de zorg en het leveren van een bijdrage aan het familiebeleid.

Telefoon: (013) 542 38 04
E-mail: j.m.a.rietveld@home.nl

Sluit
‘Familieleden en naastbetrokkenen zijn gelijkwaardige gesprekspartners’

De primaire inzet van de familievertrouwenspersoon is verbetering van de communicatie en samenwerking tussen cliënt, hulpverlening en naastbetrokkenen en optimale afstemming van de professionele en mantelzorg rondom de cliënt

Peter van Grinsven
Telefoon: (06) 51103995
E-mail: p.vangrinsven@fam-vertrouwenspersoon.nl
Website: www.fam-vertrouwenspersoon.nl

Sluit
‘Informatie over allerlei zaken binnen de geestelijke gezondheidszorg’

Het Familie Servicepunt is er voor familieleden, vrienden, kennissen en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Het Familie Servicepunt is er voor iedereen, ook als uw familielid, vriend(in) of kennis (nog) niet in behandeling is bij GGZ Breburg. Ook kinderen en jongeren kunnen bij het Familie Servicepunt terecht.

Lage Witsiebaan 2b Tilburg
Telefoon: (088) 01 61 661
E-mail: familieservicepunt@ggzbreburg.nl

Sluit
‘Centraal waar het moet, decentraal waar het kan’

De Cliëntenraad is een wettelijk en officieel adviesorgaan voor de Raad van Bestuur van GGz Breburg. Namens alle cliënten praat zij met de Raad van Bestuur over onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten. GGz Breburg beschikt op dit moment nog over twee regiogebonden cliëntenraden. Zij worden ondersteund door een ondersteuner en beschikken beiden over een eigen budget. Binnen iedere zorggroep is er daarnaast een cliëntencommissie, die met de zorggroepdirectie onderwerpen bespreekt die binnen die bepaalde zorggroep en de afdelingen spelen.

Telefoon: (088) 016 13 60
E-mail: clientenraad@ggzbreburg.nl

Sluit
‘Medezeggenschap anders’

Medezeggenschap van medewerkers op het niveau van de organisatie, maar ook op het niveau van de zorggroepen. Op zoek naar de balans tussen de belangen van medewerkers en de belangen van de organisatie

Telefoonnummer (088) 016 72 88
E-mail: OR@ggzbreburg.nl

Sluit
‘Profilering van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep‘

De VAR zet zich in om de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep duidelijker te profileren. Wij doen dit door het ondersteunen en faciliteren van verpleegkundigen bij zorginhoudelijke ontwikkeling, innovatie en positionering van hun beroep in de organisatie.

E-mail: var@ggzbreburg.nl

Sluit
‘Bijdrage aan kwaliteit van de medische zorg’

De medische staf levert een bijdrage aan de kwaliteit van de medische zorg en bevordert een verdere professionalisering, profilering en positionering van de medische beroepsgroep binnen GGz Breburg.

E-mail: medische_staf@ggzbreburg.nl

MASS Cijfers