Klik hier voor het Jaarbeeld van 2012 >>
Breburg Academie GGz

Breburg Academie GGz

GGz Breburg is een erkende opleidingsinstelling met een goed opleidingsklimaat. In het dagelijkse werk krijgen medewerkers in opleiding begeleiding en coaching op de werkvloer. Een praktijkopleider kijkt mee naar het leerproces.

Als erkend leerbedrijf voor verschillende opleidingen werken wij samen met diverse opleidingsinstituten in de regio. Dit betekent dat de theorielessen gevolgd worden vanuit een opleidingsinstituut en praktijkervaring opgedaan wordt bij GGz Breburg (BOL-variant).

Stagiairs kunnen we plaatsen op de meeste afdelingen binnen onze instelling. Welke precies, is afhankelijk van de opleiding en de duur van de stage. Wij zorgen voor goede begeleiding en een stagevergoeding conform de CAO GGz.

www.breburgacademieggz.nl

Intercultureel werkervaringsproject

GGz Breburg wil een professionele instelling voor geestelijke gezondheidszorg zijn die midden in de samenleving staat en qua personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving. Ons intercultureel werkervaringsproject helpt daarbij. Daarom biedt GGz Breburg ex-vluchtelingen en asielzoekers, die in het bezit zijn van een permanente verblijfsstatus, een werkervaringsplaats. Gedurende drie maanden kunnen zij in de praktijk ervaren of ze geschikt zijn voor een loopbaan in de geestelijke gezondheidszorg. Blijkt dat zo te zijn dan bieden wij een opleidingsplaats tot verpleegkundige op mbo- of hbo-niveau aan.

GGz Breburg heeft stageplaatsen voor:

 • CliĆ«ntgebonden beroepen als mmz (richting volwassenwerk, niveau 4), social work (SPH en MWD, vanaf 2e jaar), verpleegkunde (niveau 4 en 5), Verzorgende IG (niveau 3), sport- en bewegingsleider/Cios, pedagogiek, creatieve therapie, bewegingsagogiek en psychomotore therapie en psychologie;
 • Ondersteunende beroepen (facilitair, secretarieel, administratief, bedrijfseconomisch en personeelsmanagement).
 • Ook voor hierboven niet genoemde opleidingen kan wellicht misschien praktijkervaring opgedaan worden of een afstudeeronderzoek gedaan worden bij GGz Breburg.

Stageplaatsen

Opleidingen Breburg Academie GGZ:

 • Opleiding tot psychiater
 • Opleiding gezondheidszorgpsycholoog
 • Opleiding tot psychotherapeut
 • Opleiding tot klinisch psycholoog en (klinisch) neuropsycholoog
 • Opleiding tot GGZ-Verpleegkundig specialist
 • Opleiding tot verzorgende niveau 3
 • Opleiding tot verpleegkundige niveau 4 (regulier)
 • Opleiding tot verpleegkundige niveau 5
 • Opleiding tot verpleegkundige niveau 4 Branchegericht (doorstroomtraject)
 • Hbo Verpleegkundige (niveau 5)
 • Ook zorgprofessionals en niet-GGZ-professionals met belangstelling voor de GGz bieden wij geaccrediteerde bij- en nascholing.

Opleidingen

Vrijwilligers Zorgcentra