Klik hier voor het Jaarbeeld van 2012 >>
Cijfers
Sluit

Cliënten

Aantal
Aantal cliënten in zorg/behandeling op 1 januari verslagjaar 18345
Aantal nieuw ingeschreven cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar 11044
Totaal aantal cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar 29389
Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar 12397
Aantal cliënten in zorg op 31 december verslagjaar 16992
Waarvan ZorgZwaarte Pakket (ZZP) cliënten in zorg op 31 december verslagjaar 595
Sluit

Capaciteit

Aantal
Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar 1065
Realisatie 886
Waarvan kleinschalig wonen 175
Sluit

Productie zorgverzekeringswet

Aantal
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) 18436
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) 19556
Aantal ambulante contacten in verslagjaar 335446
Aantal dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in verslagjaar 106708
Sluit

Productie AWBZ

Aantal
Aantal ZZP-dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen in verslagjaar 216693
Waarvan kleinschalig wonen 64022
Aantal geleverde dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 14136
Sluit

Personeel

Aantal
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 2093
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1624,7
Aantal stagiaires per einde verslagjaar 127
Aantal FTE stagiaires per einde verslagjaar 92,4
Sluit

Opbrengsten

Jaarrekening 2011 Jaarrekening 2010
Zorgverzekeringswet (zorgverzekeraars) 84.799.000 80.728.000
AWBZ (zorgkantoren) 43.728.000 41.761.000
Forensische zorg (Justitie) 1.170.000 739.000
Asielzoekers (Menzis) 476.000 611.000
WMO (gemeenten) 1.620.000 1.681.000
Overigen 8.857.000 7.304.000
     
Totaal 140.650.000 132.824.000
Betrokkenheid Indigo