Klik hier voor het Jaarbeeld van 2012 >>

Op weg naar Indigo

GGz Breburg oriënteert zich op deelname aan de landelijke franchiseketen Indigo voor de eerstelijnsactiviteiten. In april 2011 ondertekenden we daarvoor een intentieverklaring. Doel daarvan is om een Indigo BV (West en Midden Brabant) op te richten vanaf 2013 voor eerstelijns basis GGZ individueel en groeps-coaching, individuele behandelingen, preventie, dienstverlening en consultatie voor jeugd, volwassenen en ouderen. 2012 geldt als transitiejaar.

De missie

Indigo biedt een generalistisch zorgaanbod als antwoord op de toenemende zorgvraag en het veranderende speelveld. Generalistische zorg biedt Indigo in de wijk of dicht bij de huisarts aan. De zorg is laagdrempelig, medicaliseert niet onnodig en is zonder wachttijden direct toegankelijk. Deze zorg voorziet in de behoefte van een grote groep cliënten die nu in de tweedelijns specialistische ggz-hulp ontvangt. Door generalistische geestelijke gezondheidszorg direct en dichtbij aan te bieden reduceren we de kosten en wint de geestelijke gezondheidszorg aan transparantie. Daarom is de missie van Indigo het bieden van mentale ondersteuning, direct en dichtbij.

Indigo

Van Indigo kan een cliënt het volgende verwachten:

  • Kortdurende hulp: alle cursussen en behandelingen vinden plaats in maximaal acht sessies;
  • Stepped care: wij starten altijd met de lichtst mogelijke behandeling. Is er andere zorg nodig, dan kijken we of Indigo deze kan bieden of verwijzen wij door naar de tweedelijnszorg;
  • Geen wachtlijsten: Indigo helpt mensen hun mentale problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Binnen 1 tot maximaal 3 weken kan de cliënt terecht;
  • Verwijzen: voor een gesprek met een hulpverlener is een verwijzing van de huisarts nodig. Voor een preventieve cursus of een voorlichtingsbijeenkomst is dit niet altijd het geval. Soms kan de cliënt zichzelf aanmelden en soms is een verwijsbrief van de huisarts verplicht.
balls
Cijfers Werkgebied