Klik hier voor het Jaarbeeld van 2012 >>

Kerngegevens

GGz Breburg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant met een breed zorgaanbod. Van preventie, om te voorkomen dat lichte klachten erger worden, behandeling, kort-intensief of langdurend, tot en met begeleiding in wonen, dagbesteding en werk. Voor crisisinterventies is ieder moment buiten kantooruren een crisisteam beschikbaar.

Missie

In het beleidskader 2009-2012 wordt de missie als volgt omschreven: `In de zorgvisie van GGz Breburg staat focus op de mogelijkheden en eigen regie en initiatief van de cliënt steeds centraal. De cliënt is niet te gast bij ons, maar wij zijn ́te gast in het leven van de cliënt ́. Met betrokkenheid van de omgeving van de cliënt en met nadruk op de eigen mogelijkheden van de cliënt.

balls
balls

Zorg

GGz Breburg biedt een getrapt aanbod van laagcomplexe, brede hoogcomplexe en selectieve topspecialistische BioPsychoSociale diagnostiek, behandeling en zorg inclu- sief revalidatie en rehabilitatie. Deze zorg wordt verleend aan cliënten met psychische aandoeningen en daarmee samenhangende psychosociale problematiek en gedrags- stoornissen en aan hun directe omgeving. GGz Breburg ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met andere partijen haar expertise ook in te zetten voor de psychische gezondheid en de veiligheid van alle bewoners van de GGz Breburg-regio.

Het zorgaanbod omvat de volgende behandelcentra:

 • Zorg Service Centrum
  • Aanmeld- en Crisisdienst
  • Preventie en Consultatie
  • Centrum Dagbesteding, Arbeid en Educatie
  • Fitinmind
  • GGZ Gezond
 • Centrum Jeugd
 • Volwassenen
  • Centrum Vaktherapie
  • Centrum Forensische Zorg
  • Centrum AD(H)D Volwassen
  • Centrum Eetstoornissen
  • Centrum Persoonlijkheidsstoornissen
  • Centrum Angst- en Stemmingsstoornissen
  • Kliniek Open en Gesloten
  • Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid
 • Impact
  • Centrum voor Autisme
  • Centrum crisisbehandeling
  • Centrum Duurzaam Wonen en Behandeling
  • Diverse centra met de naam: Centrum Psychose
 • VOF Dubbele Diagnose, samen met Novadic-Kentron
 • Centrum Senioren
  • SeneCure
balls
Voorwoord Trends in 2011