Klik hier voor het Jaarbeeld van 2012 >>

Verbondenheid voor kwetsbare mensen

In en rond Breda investeerden we sinds 2002 in voorzieningen en faciliteiten, die te vergelijken zijn met een MASS [popup]. Daardoor kunnen mensen met ernstige psychische beperkingen zo normaal mogelijk meedoen. Beleidsmatig vindt afstemming en overleg plaats tussen alle betrokken partijen. En heel praktisch organiseren we tal van activiteiten, waar mogelijk voor en door de doelgroep zelf.

Inlooppunten en eetvoorzieningen, casuïstiek- en beleidsoverleggen, een jaarlijks kwartiermakersfestival, een rondrijdende tentoonstelling over het stigma rond psychiatrie, Vriendendiensten. In Breda en omgeving werkten we de afgelopen acht jaar met succes aan tal van activiteiten die de maatschappelijke participatie van mensen met psychiatrische problematiek bevorderen. Leg je al die initiatieven naast de definitie van een ‘maatschappelijk steunsysteem’, dan zie je dat we in

Breda niets over het hoofd zien. Er is sprake van een gecoördineerd netwerk. Lokale partners kennen elkaar, de doelgroep zelf participeert op allerlei manieren en de geboden ondersteuning is heel divers.

Ook in de regio Midden-Brabant wordt gewerkt aan vergelijkbare activiteiten. Kwartiermakersfestival, casuïstiekoverleg in de buurtregie en de maatjesprojecten zijn ook in deze regio bekende activiteiten.

Bij het opzetten van steunsystemen is het van groot belang dat de gemeente en alle overige partijen goed van elkaar weten wat zij kunnen betekenen. Ook moeten ze ieders expertise serieus nemen. Dat betekent dat de gemeente zich vooral moet bezighouden met het beleid en de eindregie van het proces, terwijl de betreffende maatschappelijke partners zich richten op de inhoud van de uitvoering.

Een Maatschappelijk Steunsysteem (MASS of MSS) is een geheel van personen, hulpbronnen en voorzieningen dat mensen in staat stelt zelfredzaam te leven en aan de samenleving deel te nemen. Daar horen bijvoorbeeld bij: winkels, vervoer, sportvoorzieningen, gezondheidszorg, buurtcentrum, buren, familie, professionele hulp/dienstverleners en arbeidsvoorzieningen. Meestal is een Maatschappelijk Steunsysteem gekoppeld aan een bepaalde geografische regio zoals een wijk, een buurt, dorp of plattelandsregio.

MASS

  • Mass-casuistiekoverleggen zijn er in de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Breda, Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert.
  • Complexe problematiek op meerdere levensterreinen: combinaties van verslaving, psychiatrische problemen, (dreigende) dakloosheid, schulden, verwaarlozing/mishandeling kinderen, vervuiling.
Onverklaarde klachten Betrokkenheid