Klik hier voor het Jaarbeeld van 2012 >>
Onderzoek

Werkplaats Geestdrift

Buiten de contacten met onze partners in opleiden heeft GGz Breburg een sterke band met de academische werkplaats Geestdrift binnen Tranzo, van de Universiteit van Tilburg. Ook investeren we langlopende onderzoekprogramma’s. Er vonden twee promoties plaats in Geestdrift/ GGz Breburg verband in 2011: momenteel lopen er 17 promotieonderzoeken, intern en extern, en acht andere onderzoeken binnen GGz Breburg, meestal met samenwerkingspartners. De participatie en output van GGz Breburgmedewerkers daarin is sterk gestegen. Dat is een positieve ontwikkeling die we graag willen vasthouden.

Onderzoekslijnen

Er zijn vijf onderzoekslijnen:

  • Diagnostiek;
  • Effectiviteit en kosteneffectiviteit van behandeling;
  • Lichamelijk psychiatrische comorbiditeit;
  • Lichamelijk onverklaarde klachten;
  • Zorgmodellen zoals collaborative care.

Onderzoek

De basis van succesvolle behandelingen zijn professionele zorgverleners en wetenschappelijk onderzoek. Daarom investeert GGz Breburg graag in de kennis en ontwikkeling van medewerkers en in (wetenschappelijk) onderzoek. We zijn van mening dat onderzoek een stevige pijler is voor nieuwe inzichten en de continue verbetering van de geestelijke gezondheidszorg. Daarvoor werken we samen met verschillende universiteiten en kennisinstituten.

Onderzoeksmogelijkheden

Het beleid met betrekking tot onderzoek wordt binnen GGz Breburg uitgezet door de hoogleraar Prof.dr.Christina van der Feltz-Cornelis, in samenspraak met de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) en de Raad van Bestuur. De commissie moet onderzoek binnen GGz Breburg goedkeuren voorafgaand aan de uitvoering. De commissie beoordeelt onderzoeksvoorstellen van onderzoekers op klinische relevantie en kwaliteit en doet een voortoetsing op ethische aspecten.

GGz Breburg voert cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek uit. Vereiste daarbij is dat het onderzoek relevant is voor de diagnostiek en behandeling van cliënten met psychische problemen en stoornissen in de behandelpraktijk van GGz Breburg. Op basis daarvan kan GGz Breburg de meest actuele, wetenschappelijk verantwoorde behandelvormen aanbieden aan cliënten.

Speciale leerstoel

GGz Breburg heeft een bijzondere leerstoel Sociale Psychiatrie bij het departement Tranzo van de Universiteit van Tilburg, die wordt bezet door Prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis, psychiater en epidemioloog.

Zorgcentra Samenwerken