Klik hier voor het Jaarbeeld van 2012 >>

Onverklaarde klachten, wat doe je ermee?

Elke huisarts ziet cliënten met lichamelijke klachten waarvoor geen aantoonbare somatische of psychische oorzaak te vinden is. Wat kun je als huisarts deze cliënten bieden?

Christina van der Feltz-Cornelis is psychiater en epidemioloog. Zij is bijzonder hoogleraar sociale psychiatrie aan de Universiteit van Tilburg en heeft bij GGz Breburg een Centrum opgezet voor lichamelijk onverklaarde klachten en lichamelijk-psychiatrische comorbiditeit. Zij baseert haar werkwijze daar op jarenlange samenwerking met huisartsen op het gebied van lichamelijk onverklaarde klachten, waarbij zij ook consulten deed in de huisartsenpraktijk en de huisarts advies gaf over behandeling en benadering van deze cliënten.

De achterliggende oorzaken van lichamelijk onverklaarbare klachten kunnen met de- pressie, angst en paniek te maken hebben. Zoals je een anamnese kunt afnemen over lichamelijke klachten, zo kun je natuurlijk ook vragen: voelt u zich angstig of maakt u zich zorgen?’ In het centrum doen wij aan diagnostiek en behandeling, waarna we die cliënt terugverwijzen naar de huisarts met specifieke uitleg aan de huisarts hoe die de cliënt verder kan begeleiden. Wij proberen de cliënt ook duidelijke instructies mee te geven. Dat werkt ontzettend goed.

Bij het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid van GGz Breburg kunnen cliënten met LOK worden aangemeld voor consultatie en advies. Er is een vestiging in Breda en een in Tilburg. Het Centrum is ook beschikbaar voor somatisch medisch specialisten en collega GGZ-instellingen met vragen en voeren we second opinions uit.

Het Centrum werkt samen met het Kenniscentrum Body and Mind Initiative en het Trimbos Instituut. Daar wordt gepoogd de expertise op dit gebied samen te bundelen, onderzoek op dit gebied te bevorderen en kennis te verspreiden. Zie ook: www.lichaamengeest.nl.

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis, psychiater en epidemioloog

"Huisartsen vroegen mij om advies omdat cliënten bij hen kwamen met lichamelijke klachten, waarbij ze geen aanknopingspunten konden vinden voor behandeling vanuit de somatiek. Vaak dachten ze wel aan psychische problemen, maar dat was niet altijd goed aan de orde te stellen met die cliënt. En dan wordt behandelen of verwijzen lastig, want naar wie verwijs je dan? De huisarts denkt misschien wel aan een psychiater of psychotherapeut, maar als de cliënt daar niets voor voelt, dan zit je knel. Huisartsen gaven aan dat ze graag consulten van mij wilden bij hen in de praktijk, waarbij we samen deze mensen spraken. Dat leek mij een goed idee, want dan had de huisarts niet het probleem dat hij de cliënt naar een psychiater moest sturen. De psychiater kwam immers naar de cliënt."

Onverklaarde klachten background
Samenwerken MASS