Klik hier voor het Jaarbeeld van 2012 >>
Lieuwe Kampen vrijwilliger

”Ik ben steeds meer deel van zijn leven. En dan niet het leven als cliënt. Maar echt zijn leven, de dingen waar hij van geniet”.

Vrijwilligers

Vrijwilligers het maatschappelijk kapitaal van GGz Breburg

Meer dan 200 vrijwilligers zetten zich met veel enthousiasme en betrokkenheid in voor de cliënten van GGz Breburg. Door hun hulp zijn veel extra’s en activiteiten mogelijk. Vrijwilligers doen van alles: ze zijn gastheer of gastvrouw op een afdeling of bij een inlooppunt, ze organiseren of ondersteunen activiteiten in een activiteitencentrum, ze bezoeken of wandelen met cliënten, ze verzorgen gastlessen over eetstoornissen, ze zijn maatje voor mensen met een klein sociaal netwerk of ze delen hun ervaringsdeskundigheid met anderen. De inzet van deze vrijwilligers is onmisbaar in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook voor de vrijwilligers zelf is het vaak een verrijking. Het levert voldoening op omdat ze met hun inspanningen en betrokkenheid mensen een plezier doen. Het geeft hen ook de gelegenheid om competenties te ontwikkelen en nieuwe contacten op te doen. Omdat 2011 het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk was, was dit aanleiding om hen in het zonnetje te zetten en nog meer bekendheid te geven aan deze onbetaalde werkzaamheden.

Trends in 2011 Breburg Academie GGz