Klik hier voor het Jaarbeeld van 2012 >>
Zorgcentra
Sluit

VOF Dubbele Diagnose

Het samenwerkingsverband VOF Dubbele Diagnose, waarin we samenwerken met Novadic-Kentron in de behandeling van cliënten met dubbele diagnose-problematiek, bestaat sinds 2007. Naar aanleiding van het evaluatierapport over de eerste drie jaar werd de conclusie getrokken dat het een goed initiatief is, dat aan zijn doelstelling voldoet. Na enkele aanpassingen van het beleid willen GGz Breburg en Novadic-Kentron dit initiatief graag voortzetten. De vraag naar ambulante forensische zorg neemt sterk toe. Het Ministerie van Justitie honoreerde extra productieafspraken.

Sluit

Centrum Jeugd

In mei openden we de nieuwe locatie aan de Poolseweg in Breda. Gedwongen door de bezuinigingen en wijzigingen in de financiering van de zorg besloten we om de zes logeerhuizen van Centrum Jeugd te sluiten per 1 januari 2012. Zowel voor de kinderen als voor de medewerkers zochten we naar passende oplossingen. Met een aantal partners ontwikkelen we een gemeenschappelijke visie op welke wijze de transitie van de Jeugd GGZ naar de gemeenten kan plaatsvinden. De samenwerking in twee ADHD-centra met het TweeStedenziekenhuis (Tilburg) en het Amphia Ziekenhuis (Breda) verloopt naar ieders tevredenheid. Dit leidt tot betere en efficiëntere ontdekking en behandeling van ADHD-problematiek bij jeugdigen.

Sluit

Centrum Senioren

In het najaar namen we het nieuwe centrum aan de Korvelseweg/Capucijnenstraat in Tilburg in gebruik. Deze locatie is geheel gebouwd volgens het principe van ‘healing environment’. In het kader van verdergaande ambulantisering brengt het Centrum Senioren een versnelling aan in de afbouw van de kliniek in Eten-Leur en bundeling van de klinische activiteiten in Tilburg. Tegelijkertijd versterken we de ambulante en deeltijd capaciteit. Met deze inhoudelijke keuze wordt tegelijkertijd een kostenbesparing gerealiseerd.

Om aan de vraag naar laagdrempelige psychiatrische diagnostiek, advies en kortdurende behandeling in de regio Tilburg tegemoet te komen bestaat SeneCure inmiddels enkele jaren. SeneCure is een kleine, slagvaardige organisatie met korte lijnen, speciaal voor senioren: deskundig advies voor de huisarts, laagdrempelig en direct toegankelijk voor de cliënt. We willen het anbod van SeneCure uitbreiden naar het westelijk deel van de GGz Breburg-regio.

Sluit

Zorgservicecentrum

Mede door concurrentiële bewegingen in de markt en de bezuinigingsmaatregelen bij de huisartsen behaalden we onze groeidoelstelling voor praktijkondersteuning huisartsen (POH GGz) niet. Het aantal contracten met de huisartsen neemt wel toe. Door veranderingen in visie en financiering van de overheid staan de functies ‘dienstverlening’ en ‘preventie’ onder druk. Voorwaarden voor financiering van producten veranderen en er wordt een stevige verschuiving van de gespecialiseerde tweedelijnsvoorziening naar de eerstelijns zorg ingezet. GGz Breburg bereidt zich actief op deze ontwikkeling voor, onder andere door aansluiting bij de landelijke franchiseketen Indigo.

We hebben jarenlang ervaring opgedaan in het trainen van professionals en in preventie van stress. GGz Gezond biedt training en advies aan medewerkers van diverse organisaties over hoe zij het beste om kunnen gaan met klanten met psychische problemen én trainingen die gericht zijn op het bevorderen van mentale vitaliteit van medewerkers. Met Fitinmind bieden we daarnaast een digitaal leefstijlportaal.

Sluit

Impact

In 2011 zetten we in op verdere invoering van de herstelvisie. Ook de dialoog tussen familie, cliënt en hulpverlener bevorderden we actief. In beide gevallen met een startconferentie/symposium. Het in 2010 opgestarte Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid is inmiddels volledig operationeel.

Sluit

Zorggroep Volwassenen

De zorggroep participeerde actief in de pilots van het project ‘verbeteren doorstroom’, bedoeld om de doorstroom van cliënten te verbeteren en de wachtlijsten terug te dringen.
Binnen de zorggroep wordt de invoering van FACT PSS voorbereid. Het betreft een team dat zich richt op mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek. De begeleid wonen-locatie Breda is gesloten en in de kliniek Oosterhout werken we alleen nog met open afdelingen. Besloten is dat de werkzaamheden van het Centrum Kort en Krachtig in aanmerking komen voor overheveling naar Indigo.

Breburg Academie GGz Onderzoek